Need Help ?
Call: +977- 026520257

जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनकुटा अन्तर्गत सामुदायिक विद्‍यालयमा कार्यरत प्राथमिक, नि.मा. र माध्यमिक तहको अस्थायी/करार/लियन/सट्टा शिक्षकहरु सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

प्रकाशित मिती:  २०७३-०४-०२

जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनकुटा अन्तर्गत सामुदायिक विद्‍यालयमा कार्यरत प्राथमिक, नि.मा. र माध्यमिक तहको अस्थायी/करार/लियन/सट्टा शिक्षकहरु सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना