Need Help ?
Call: +977- 026520257

EMIS सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

प्रकाशित मिती:  २०७३-०२-१०

शिक्षा विभागले Excel Based EMIS (Student ID) को सफ्टवेयर सम्बन्धी गोष्ठी मिति २०७३/०२/१४- १६ सम्म विराटनगरमा राखेको र सो गोष्ठीमा सम्पूर्ण विद्यालयको 2073 मा भरेको Student ID लिएर आउन निर्देशन गरेको हुँदा धनकुटा जिल्लाका Student ID पेश गर्न बाँकी सम्पूर्ण विद्यालयहरुले अनिवार्य रुपमा २०७३/०२/१३ गते दिनको १२:०० बजे भित्र जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनकुटामा बुझाउनुहुन अनुरोध छ ।