Need Help ?
Call: +977- 026520257
News Flash
आ.व. ०७२/७३ को सम्पत्ति विवरण फाराम नबुझाउने शिक्षकहरुले जरीवाना बुझाउने सम्बन्धी जरुरी सूचना|| पूरक ग्रेडबृद्धि परीक्षा २०७३ को परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना|| आ.व. ०७३/७४ को स्वीकृत संसोधित वार्षिक कार्यक्रमको क.नं. १० (TRUSS मा बनेका विद्‍यालय ब्लक मर्मत) र क.नं. ८.२.३.३१.८ (विद्‍यालय मर्मत तथा सम्भार) अन्तर्गत ब्लक मर्मत/विद्‍यालय मर्मत तथा सम्भार का लागि छनौट भएका विद्‍यालयहरुको नामावली र सूचना|| आ.व. ०७३/७४ को स्वीकृत संसोधित वार्षिक कार्यक्रमको क.नं. २.१५.११.११९.६ अन्तर्गत ICT का माध्यमबाट शिक्षण सिकाईका लागि कम्प्युटर Equipment तथा Kits खरिद अनुदानका लागि छनौट भएका विद्‍यालयहरुको नामावली र सूचना|| स्थायी नियुक्ति/पदस्थापनाका लागि विद्‍यालय विवरण प्रकाशन गरिएको सूचना ।।।|| ICT का माध्यमबाट शिक्षण सिकाइका लागि कार्यक्रम माग गर्ने बारे सूचना ।|| Truss Block मर्मत योजना माग गर्ने सम्बन्धी जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनकुटाको अत्यन्त जरुरी सूचना|| मिति २०७४/०३/२४ गते शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका शिक्षक पदमा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुले यस कार्यालयको विद्‍यालय प्रशासन शाखामा सम्पर्क राखी प्रवेश पत्र बुझि लैजानुहुन अनुरोध छ ।||
  • जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनकुटा EGRP सम्बन्धी तस्वीरहरु

  • जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनकुटा EGRP सम्बन्धी तस्वीरहरु

  • जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनकुटा EGRP सम्बन्धी तस्वीरहरु

  • जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनकुटा EGRP सम्बन्धी तस्वीरहरु

  • जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनकुटा EGRP सम्बन्धी तस्वीरहरु

जिल्ला शिक्षा अधिकारी

श्री रामबहादुर थापा
(जिल्ला शिक्षा अधिकारी)

शिक्षा सबैको सरोकार र चासोको बिषय हो । स‌स्कृतमा भनिएको छ ' तमसोमा ज्योतिर्गमय ' अर्थात अन्धकारवाट उज्यालोतिर जानको लागि शिक्षाले महत्वप

थप हेर्नुहोस

स्वागत छ जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनकुटाको वेभसाईटमा

मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र द्रुत गतिमा विकसित एवम् विस्तारित भइरहेको परिप्रेक्षमा शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् सञ्चालित नीति, योजना र कार्यक्रमहरूलाई देशव्यापीरूपमा प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने निकायका रूपमा शिक्षा विभागको स्थापना भएको हो । तत्कालिन अवस्थामा सञ्चालित आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना र माध्यमिक शिक्षा विकास परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिई सार्थक कार्यान्वयनको आवश्यकतासमेत विभाग स्थापनाको पृष्ठभूमि थियो । नेपाल सरकारबाट २०५६ जेठ ९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना र माध्यमिक शिक्षा विकास परियोजनाद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता प्रदान गर्न तथा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय एवम् जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूलाई सक्रिय बनाई विद्यालयको विद्यमान शैक्षिक प्रणालीलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा विभागको गठन गरिएको हो ।तत्कालिन अवस्थामा सञ्चालित आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना र माध

थप हेर्नुहोस